Specialist på 
REIT-fastighetsaktier

Våra REIT-portföljer

HÄLSOVÅRD Fastighetsaktier

Ta del av kraften att investera i hälso- och sjukvårdsfastigheter som drar nytta av den starka tillväxten i en åldrande befolkning.
Bli delägare i kirurgcenter, läkarkontor, BB, läkarmottagningar, specialistsjukhus, äldreboenden, forskningsanläggningar, Life Science- & bioteknikfastigheter och rehabiliteringsmottagningar.
Investera i företag som är positionerade att tjäna på långsiktig vård och innovation till en åldrande befolkning.


Mål och investeringsfilosofi
Portföljen placeras i börsnoterade REIT-aktier med fastigheter i hälso- och sjukvårdssektorn i främst Nordamerika. Portföljens målsättning är att ge en likvid och diversifierad global exponering mot hälso- och sjukvårdsfastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger portföljen en möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsaktier.

USA:s åldrande befolkning – Demografisk tillväxt från 2015-2060:
Under 18 år: Tillväxt 20 % (2060 89,3 miljoner)
18-74 år: Tillväxt 25 % (2060 282,2 miljoner)
75-84 år: 120 % tillväxt (2060 30,5 miljoner)
85+: 188 % tillväxt (2060 18,2 miljoner)
Storleken och omfattningen på den Amerikanska marknaden för långvarig vård beräknas uppgå till 550 miljarder USD år 2024.

 

REIT erbjuder fastigheter till ett brett spektrum av vårdbehov från nyfödda till äldre.

REIT fastighetsägande i USA:

Medicinska byggnader 8 800 (t ex sjukhus)

Medicinska kontor 2 200+

Assisted Living faciliteter 2 300+ (t ex äldreboenden)

Ytterligare sjukvårdsanläggningar 1 800+ (t ex rehab och psykiatri)

HÄLSOVÅRD-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 4 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell HÄLSOVÅRD-portfölj PRESTATION: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell HÄLSOVÅRD-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

DATA & IT Fastighetsaktier

Ta del i världens kraftigt växande mängd data, e-handel och kommunikation genom att äga en del av ny infrastruktur och nya fastigheter där allt lagras och distribueras. Facebook, Netflix, Google och “molnet” måste förvara sina servrar och data i fysiska byggnader. Positionera dig för den digitala framtiden och äg konjunkturstabila fiberkablar, telemaster och datacenter.

Mål och investeringsfilosofi
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med fastigheter i främst Nordamerika. Målsättningen är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad exponering mot fastigheter för datainfrastruktur, e-handel, kommunikation och teknik. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsaktier.
 

Exempel på DATA & IT FASTIGHETSAKTIER:

American Tower äger 170 000 kommunikationsfastigheter och hyr ut utrymmen på torn och skräddarsydda antennsystem.

CoreSite Realty levererar säkra datacenter för drift av IT-infrastruktur till ett växande antal kunder på åtta viktiga Nordamerikanska marknader.

QTS Realty Trust är en ledande leverantör av datacenterlösningar och äger 6 miljoner kvadratmeter megadatacenter i Nordamerika.

Equinix har datacenter på 52 marknader och stöder världens ledande företag i deras affärs-, IT- och molnstrategier.

Digital Realty äger datacenter i USA, Europa, Asien och Australien.

Crown Castle är Amerikas största leverantör av delad trådlös infrastruktur med en betydande närvaro på 100 marknader.

DATA & IT-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

 

Riskkategori bedöms bli 4 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell DATA & IT-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell DATA & IT-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

 

HEM & BOSTAD Fastighetsaktier​

Ta del i att Amerikas växande befolkning behöver fler bostäder. Rörligheten på arbetsmarknaden i kombination med stora geografiska avstånd gör att många vill hyra sin bostad. Familjer, studenter och äldre – alla hittar en bostad bland den en miljon hem som REIT äger och hyr ut. Uthyrning av bostäder kan vara konjunkturstabilt eftersom fler vill hyra sitt hem i tuffa ekonomiska tider och hur digital vår tillvaro än blir så måste vi alla bo.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med bostadsfastigheter i främst Nordamerika. Målsättningen är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad exponering mot bostadsfastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna fastighetsaktier.

Exempel på HEM & BOSTAD FASTIGHETSAKTIER:

American Campus Communities är den största ägaren, förvaltaren och utvecklaren av högkvalitativa studentbostadssamhällen i USA.

UMH Properties från 1968 äger och förvaltar 20 600 bostäder i New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Indiana, Michigan och Maryland.

Independence Realty Trust äger och förvaltar lägenhetssamhällen främst i sydöstra och mellersta delen av USA.

Essex Property Trust förvärvar, utvecklar, omutvecklar och förvaltar flerfamiljshus på utvalda marknader på den Amerikanska västkusten.

Equity Residential är ett S&P 500-företag som är inriktat på förvärv, utveckling och förvaltning av hyreslägenheter i centrum och befolkningsrika förorter till kuststäder.

HEM & BOSTAD-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 3 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell HEM & BOSTAD-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell HEM & BOSTAD-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

KONTOR Fastighetsaktier​

Äg en del av och tjäna på månatliga hyror i allt från Empire State Building till förortskontor. REIT-kontorsbyggnader i alla former och storlekar ger utrymme för anställda i alla branscher att få jobbet gjort. Förr var det i fabriker det mesta producerades – men idag skapas nya appar, spel, e-butiker och sociala medier i kontor i bland annat Silicon Valley.

Amerikanska REIT äger fler än 3000 kontorsbyggnader – däribland ikoniska kontorsbyggnaderna som Embarcadero Center och Prudential Center.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med kontorsfastigheter i främst Nordamerika med t ex universitet och statliga myndigheter som hyresgäster. Målet är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad exponering mot kontorsfastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsaktier.

Exempel på KONTOR FASTIGHETSAKTIER:

Easterly Government Properties är baserat i Washington och fokuserar på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter till den amerikanska regeringen. Fastigheterna hyrs ut till statliga byråer direkt eller genom U.S. General Services Administration.

Alexandria Real Estate Equities är unikt fokuserat på samarbetsvetenskapliga och teknologiska campus – urbana innovationskluster. Alexandria är marknadsledande och var banbrytande i denna nisch 1994.

Kilroy Realty Corporation är verksam på de stora västkustmarknaderna. Under nästan 70 år har Kilroy ägt, utvecklat, förvärvat och förvaltat kontorsfastigheter i kustregionerna Los Angeles, Orange County, San Diego, San Francisco Bay Area och Seattle.

KONTOR-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 4 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell KONTOR-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell KONTOR-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

INDUSTRI Fastighetsaktier​

Ta del i att efterfrågan på amerikanska industrifastigheter ökar då hemflyttning av företagens produktion drivs av patriotism och lägre inhemska produktionskostnader tack vare tekniska framsteg med automation och AI. Växande e-handel kräver fler kvadratmeter per såld vara och nya fastigheter. Tesla visade vägen med byggandet av den första GIGA-fabriken i Nevada. Väl färdig blir det världens största fabrik med miljontals m2.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med industrifastigheter i främst Nordamerika. Målsättningen är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad exponering mot industrifastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsaktier.

Exempel på INDUSTRI FASTIGHETSAKTIER:

Americold i Atlanta är världens största ägare och operatör av temperaturkontrollerade lager – 158 st med 934 miljoner kubikfot livsmedelslagring.

Prologis är världsledande inom logistikfastigheter med fokus på marknader med hög barriär och tillväxt. Prologis äger och hyr ut moderna distributionsanläggningar som stöder onlinehandeln.

Rexford Industrial från södra Kalifornien fokuserar på industriella fastighetsinvesteringar, med målsättning att skapa värde genom förvärv av industrifastigheter som hjälper entreprenöriella företag.

Monmouth Real Estate Investment Corporation grundades 1968 och specialiserar sig på långa hyresavtal med hyresgäster som Coca-Cola, Fed-Ex, General Electric, Anheuser-Busch, Siemens och Cardinal Health.

INDUSTRI-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 5 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell INDUSTRI-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell INDUSTRI-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

SKOG & JORD Fastighetsaktier

Ta del av kraften att investera i skog och jordbruksmark. Här kommer tillväxten med solen och regnet men du slipper själv att skörda.
Med en växande befolkning globalt och med en ökad efterfrågan på förnyelsebara energikällor och resurser ser framtidsutsikterna goda ut för de som äger mark. Samtidigt som inte antalet tunnland på jordens yta kan öka kan utvinningsgraden genom teknologis hjälp öka och svinnet minska – vilket driver lönsamhetstillväxt inom skogs- och jordbrukssektorn.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier som äger skogsmark och jordbruksmark i främst Nordamerika. Målsättningen är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad global exponering mot skogs- och jordbruksfastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade jordbruksföretag.

Exempel på SKOG & JORD FASTIGHETSAKTIER:

Weyerhaeuser Company, en av världens största privata ägare av skogsmark, inledde sin verksamhet 1900. Utöver innehav i Kanada äger eller kontrollerar företaget 12,2 miljoner tunnland skogsmark i USA.

PotlatchDeltic är en REIT som äger nästan 1,9 miljoner tunnland skogsmark i Alabama, Arkansas, Idaho, Louisiana, Minnesota och Mississippi. Potlatch- Deltic är ledande inom hållbart skogsbruk och vill ge god avkastning till aktieägarna genom långsiktigt förvaltning av dess skogsresurser.

Gladstone Land investerar i jordbruksmark som ligger på stora jordbruksmarknader i USA och hyrs ut till jordbrukare. Gladstone Land betalar månatliga utdelningar till sina aktieägare.

Farmland Partners äger och förvärvar jordbruksmark av hög kvalitet i Nordamerika för att möta global efterfrågan på mat, foder, fiber och bränsle.

SKOG & JORD-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 2 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell SKOG & JORD-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.
• Individuell SKOG & JORD-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

HOTELL Fastighetsaktier​

Hotellmarknaden i USA gynnas utöver av köpstarka affärsresenärer av både att den växande medelklassen i många länder vill besöka USA som turister och inhemsk turism – då amerikanare har färre semesterveckor och gärna lägger dem inom landets gränser på bad-, skidsemestrar eller en weekend i en storstad. Efter Covid-19 krisen kan hotellsektorn få en stark tillväxt från mycket låga nivåer. Hotellfastigheter hade redan innan Covid-19 krisen sektorrabatt och gav väldigt hög direktavkastning. Nu byggs en del hotell om till kontor eller lägenheter – frågan är när efterfrågan överstiger utbudet igen?

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med fastigheter i hotell-, resort- och logisektorn i främst Nordamerika. Målet är att erbjuda investerare en likvid och diversifierad global exponering mot hotell- och logifastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsaktier.

Exempel på HOTELL FASTIGHETSAKTIER:

Host Hotels & Resorts är ett S&P 500-företag och med 46500 rum en av de största ägarna av lyxhotell. Företaget äger för närvarande 89 fastigheter i USA och sex fastigheter internationellt.

Xenia Hotels & Resorts har fokus på 25 starka logimarknader och viktiga fritidsdestinationer i USA. Företaget äger 40 hotell som omfattar 11 167 rum. Hotellen drivs och/eller licensieras av Marriott, Hyatt, Kimpton, Fairmont, Loews och Hilton.

Pebblebrook Hotel Trust är organiserat för att opportunistiskt förvärva och investera främst i exklusiva hotell med god service belägna på urbana marknader i storstäder.

HOTELL-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 6 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell HOTELL-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell HOTELL-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

VICE Fastighetsaktier

Vågar du investera i fastigheter som hyser kasinon, fängelser, försvarsanläggningar, barer och snabbmatsrestauranger?
Laster har följt människan i såväl hög- som lågkonjunktur och även i vår digitala värld. Nu kan du investera a contraire mot gängse normer i fastigheter som är positionerade att tjäna på människans laster.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med fastigheter som kasinon, fängelser, försvarsanläggningar, barer och snabbmatsrestauranger i främst Nordamerika. Målet är att erbjuda investerare en likvid global exponering mot konjunkturstabila fastigheter. REIT-aktier med höga utdelningar ger möjlighet att sträva efter en högre och jämnare avkastning med lägre risk jämfört med allmänna börsnoterade fastighetsbolag.

Exempel på VICE FASTIGHETSAKTIER:

Gaming and Leisure Properties är spelfastighetsfokuserad och förvärvar, finansierar och äger fastigheter som hyrs ut till speloperatörer.

GEO-group från Florida grundades 1984 och tillhandahåller kriminalvårdsfastigheter till statliga partners över hela världen.

CoreCivic grundades i Nashville 1983 och har 170 privata kriminalvårdsanstalter i USA som drivs i samarbete med delstaterna.

COPT äger datacenter som stöder USA:s regering och dess verksamheter inom nationell säkerhet och försvar.

MGM Growth Properties förvärvar, äger och hyr ut kasinon med olika typer av kasinospel, hotell, konferenser, restauranger och underhållning.

VICE-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 4 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell VICE-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell VICE-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

TILLVÄXT Fastighetsaktier

Ta del av att öka avkastningen och belåningen på bl a konjunkturstabila bostäder, sjukhus och fastigheter som hyrs ut till statliga verk och universitet. Idag är Amerikanska REIT-fastighetsbolag lågt belånade (drygt 30 %) historiskt sett – medan analyser antyder att den ideala lånenivån för att uppnå bästa risknivå i förhållande till avkastning borde vara 60 %.

MÅL och INVESTERINGSFILOSOFI
Portföljens tillgångar placeras i börsnoterade REIT-aktier med bl a bostäder, sjukhus och byggnader som hyrs ut till statliga verk och universitet i USA. Portföljen kan använda hävstång för att uppnå en investeringsgrad med dubbelvärde (200 %) i förhållande till en vanlig aktieportfölj. Målet är att erbjuda en likvid och diversifierad exponering mot REIT-aktier med hävstång för att skapa överavkastning.

Exempel på TILLVÄXT FASTIGHETSAKTIER:

Safety, Income & Growth Inc är det första börsnoterade företaget som fokuserar på att förvärva, äga, hantera och kapitalisera markhyror. Företaget strävar efter att tillhandahålla säkra, växande intäkter till aktieägarna genom att bygga en diversifierad portfölj av markhyror av hög kvalitet.

Postal Realty Trust Inc äger fastigheter hyrda till United States Postal Service eller USPS. Företagets portfölj består av 271 postfastigheter belägna i 41 stater med över 871 843 uthyrningsbara kvadratmeter.

Iron Mountain Inc är världsledande på säker lagring i bl a bergrum. Iron Mountain hyr ut registerhantering, datahantering, dokumenthantering, datacentra och säker fragmentering för att hjälpa organisationer att sänka lagringskostnader, följa förordningar och återhämta sig från katastrofer.

TILLVÄXT-portföljens Risk- & avkastningsprofil:

Riskkategori bedöms bli 7 (av 7) inklusive valutakurs-, ränte- och sektorrisk.

• Individuell TILLVÄXT-portfölj RÖRLIG: Prestationsbaserad avgift 20 % på avkastning överstigande SSVX 90 dagar i treårsperioder.

• Individuell TILLVÄXT-portfölj FAST: Fast engångsavgift 4 %.

Rådgivning

En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Investeringar är alltid förenat med risk. Sword Invest & Pedagogförlaget AB tar inget ansvar för beslut baserade på texten eller fel på denna webbplats.

Boka ett rådgivningsmöte

Vi hjälper Er med en Individuellt anpassad REIT-portfölj. Ni får personlig rådgivning direkt av VD Daniel Swärd. Boka ett möte eller få mer information genom att kontakta oss på tel 0431-19112 eller info@swordinvest.com.

E-post: info@swordinvest.com

Telefon: 0431- 191 12

Boarpsvägen 1

266 75 Hjärnarp

Copyright © 2020 Sword Invest - en del av Pedagogförlaget AB från 1972